fredag 23 april 2010Broar förenar.

Här finns
ett tiotal
broar mellan
och över
de strida
forsarna.

Alliansregeringen har tagit beslut om en ny vägplan
för åren 2010-2021. Till skillnad från röda regeringar
finns nu pengar till projekten på riktigt.

Länk till länsvis information