onsdag 18 november 2009

Carl B Hamilton ... kärnkraftskramare !

Kan Carl B räkna plus och minus och läsa Sverigekartan?

Europa byter till energisnåla lampor.
Europa (EU) kommer nu successivt att förbjuda den gamla sortens glödlampor. Europa byter nu till LED-lampor. Dessa lampor som man nu enklast ser i nya VW-bilar gör endast av med 1/50-del av den energi som de svagaste 15 W kronljusen gör eller 1/5-del – 1/10-del av det som de moderna lys- rörslamporna förbrukar. Normala värden för 10 st LED-lampor är 3-10 W beroende på ljusstyrkan. Lamporna finns redan i Sverige och kan bland annat köpas hos Ledteknik. IKEA och Jula har också varit föregångare inom LED-tekniken för sina lampor

Bioenergi för elström och fjärrvärme.
Bioenergieldade kraftvärmeverk har byggts ut i rask takt under 2000-talet. Numera ser man jättehögar av skogsavfall efter i stort sett varje skogsavverkning. Dessa högar blir efter flisning energi i de mycket effektiva kraftvärmeverken ... ofta med en verkningsgrad över 85%.
Bensinbilar liksom kärnkraftverk har verkningsgrader på cirka 30%. Bioenergin omvandlas i kraftvärmeverken till ungefär 1/3-del elström och 2/3 fjärrvärme. Fjärrvärmen som är kylvattnet vid elproduktionen i ett kraftvärmeverk ersätter nu i stor skala den mycket dyra eluppvärmningen av bland annat bostäder. Man värmer helt enkelt bostäderna med skogsavfall i stället för med effektiv men dyr elström. Många villaägare sitter nu fast med mycket höga elräkningar som en present från 1960 och 1970-talet då elströmmen från nybyggda kärnkraftverk subventionerades med billig vattenkraft.

Värmepumpar
Under de senaste 20 åren har användningen av värmepumpar för uppvärmning ökat i mycket rask takt. Jämfört med direktel är värme- pumparna mycket effektiva. Om det går åt 100 % elström vid direktelvärme går det endast åt 25-30 % elström med värmepumpar.

Sverige är ett stort land för vindkraft.

Alla som har en Sverige-karta och kan läsa den ser att det finns oändliga bergsområden från Värmland-Dalarna-Gävleborg och norrut mot Kiruna. Här finns ett och annat skyddsvärt naturområde men ändå ofantliga arealer att bygga vindkraft på. Det här förstår inte folk som endast rör sig kring Kungsholmen. Många nya vindkraftbolag låter oss köpa andelar i vindkraftverk och markägarna får en skälig ersättning för intrånget. Danmark och Tyskland bygger ut stora andelar vindkraft av sin el- produktion trots att dom inte alls har lika stora arealer ödemark som Sverige har.
Det går mycket bra för den danske vindkrafttillverkaren Vestas. Hela världen är deras marknad. I stället för att satsa på modern teknik köper Vattenfall upp tyskarnas och danskarnas gammelmodiga kärnkrafts- och kolkraftverk. Die dummen Schweden !

ABB kan numera föra över stora elströmsmängder 100-tals mil utan förluster från ödemark till förbrukare. Tillverkningen av denna lik- strömskabel sker bland annat i Ludvika. En stor del av SKFś produktion är stora kullager till vindkraftverk.

Citygroup avråder finansiärer från att satsa på kärnkraft.

Det finns ingen möjlighet att få lönsamhet för nybyggd kärnkraft säger banken Citygroups analys-avdelning. Banken skulle aldrig rekommendera någon privat finansiär att investera i kärnkraft.

Länk till artikeln om Citygroup i ingenjörstidningen Ny, Teknik hösten 2009


Det har hänt mycket sedan Knoll och Tott och Tamm regerade på 80-talet. Bland annat har det gått utför med matteundervisningen. Ska vi bygga kärnkraft utan lönsamhetskalkyler som Jan Björklund föreslår är vi alla lurade igen. Men som skolminister borde han kunna få hjälp med matematiken. Mot bakgrund av detta är det förvånansvärt att Carl B Hamilton och Jan Björklund båda FP har bortsett från de mycket höga kostnaderna i kärnkraftskalkylerna och tydligen skolkat från geografilektionerna.

Goda liberaler borde ha ett öppet sinnelag och inte okritiskt stödja unkna dumheter från förr utan att kunna räkna och tänka självständigt och kunna förstå sig på Sverigekartor. Hur länge ska Hamilton få sprida sina irrläror innan han blir motsagd ? och varför kedjar han sig fast vid den ålderdomliga kärnkraftstekniken utan att vilja lära sig av den nya, mycket positiva utveckling som skett under de senaste 30 åren ??

onsdag 16 september 2009

Nedre Dalälvens store 1700-talsmålare firasDen 13 september 2009 firades 250-årsdagen efter konstnären Hans (Hansson) Wikströms födelse. Jubileet ägde rum i Anskariikyrkan i Sevallbo, söder om Dalälven i Gävleborgs län.

Ett stort tack riktades till Tuula Autio från Upplandsmuseet i Uppsala som höll ett mycket lärorikt och engagerat föredrag i Kyrkan. Länsmuseet i Gävleborg som först inbjudits hade inte lust att närvara. I den välfyllda kyrkan deltog även ett antal avlägsna släktingar.

Hans Wikström föddes den 11 september 1759 i Börtasgården i Övre Gärdsjö by i Rättvik.
Under unga år gjorde han arbetsvandringar tillsammans med brodern Jon (Johan) och kom så småningom till Åsbergs herrgård i Österfärnebo. Där bodde Kanslirådet och Riksheraldikern
Anders Schönberg den yngre, känd för att stå bakom skrivningen av tryckfrihetsförordningen. Schönberg upptäckte att hans betjänt Hans hade talang för målning och bekostade därför hans studier vid Kungliga Målarakademin i Stockholm.

Efter utbildningen återvände Hans Wikström till södra Gästrikland och Norduppland där han gick omkring och målade i gårdarna. Hans Wikströms måleri finns fortfarande på gårdar i Östervåla och Tierp i Uppland, Österfärnebo, Hedesunda och Valbo i Gästrikland. Hans konstrundor har som längst sträckt sig från Björklinge norr om Uppsala till Råhällan i Hamrångetrakten. Målningar finns på olika museer mellan Stockholm och Gävle bl a i Disagården i Gamla Uppsala.

Wikström hade sitt hem i byn Jugansbo, Hedesunda inte långt från Anskariikyrkan mellan åren 1783 och 1833. Han var gift med soldatdottern Anna Ersdotter från grannbyn Gundbo. De fick en dotter Anna Hansdotter som blev gift till byn Landa norr om Dalälven i Hedesunda.

Hundraårsdagen efter hans död har tidigare uppmärksammats med en minneshögtid år 1933 i Gävle.

tisdag 11 augusti 2009

Fortsatt tappning förbi kraftverken 9 aug

Fjällvattnet från Norge forsar mot Kågbo i Gävleborgs län
och därefter vidare norrut mot Uppland igen. Synd att
släppa förbi så mycket kraft när Tyskland skulle kunna
få lite tillskott av vattenkraft i stället för sin kolkraft.


torsdag 6 augusti 2009

Tack till myggjägarna 2009

Tack till myggjägarna Martina Schäfer och Jan Lundström.

Under hela 2000-talet har Jan och Martina varit engagerade i att hejda myggen i Nedre Dalälvens vilda vatten. De har ofta stött på diverse osynliga hinder hos olika myndigheter. Dessa hinder, jantelagar mm, har ofta varit mer svårforcerade än myggorna själva. Men Jan och Martina har aldrig givit upp.

År 2009 blev slutet gott i sista minuten så att bakterierna kunde spridas över ett cirka 40 milj m2 stort område. Både landshövding Barbro Holmberg i X-län och miljöminister Andreas Carlgren
kan ta åt sig delar av äran för snabba beslut om mer pengar under juli månad. Ett personligt besök vid Färnebofjärden brukar ofta öka förståelsen för att åtgärder behöver sättas in.

Myggbeteende
När det har regnat kraftigt så att det står vatten i lågmarker som myrar, åkermark, diken osv kläcks översvämningsmyggen ofelbart inom två-tre veckor efter att det blivit soligare väder igen.

Det är inte de vanliga större vårmyggorna det handlar om utan mindre mygg som närmast kan liknas vid smygande minibombplan, typ Stealthbombare. Så snart dom kläckts i vattnet och övergått i insektsform har dom endast ett mål framför sina ögon. Det är att tanka blod.

Den allra vanligaste stickmyggsorten vid översvämningar heter Aedes sticticus. Ett antal kusiner finns också.

Myggprojekt på internet:

http://www.mygg.se/default.asp?PageId=257

Se smygande plan här under !


Smygbombare

måndag 20 juli 2009

Dalavattnet har fri lejd


Det tog endast några få
dagar innan dalavattnet
måste ges fri lejd genom
forsen Fyllingens dammar.

måndag 13 juli 2009

När kommer Dala-vattnet?Fisktärnorna väntar på högvattnet.

Efter regn kommer sol ..

Direkt efter midsommar började den riktigt varma svenska sommaren och pågick under två veckor, med temperaturer upp mot 30 grader. Därefter fylldes vattenmagasinen i Dalälven på under den tredje veckan efter midsommar. Närmare 100 mm regn kom över området. Det är många gånger det normala för denna årstid. Ovanströms Gysingeforsarna, där Daläven är oreglerad upp till Tyttboforsarna i Dalarna, har de ettriga översvämnings-myggorna nu kläckts i ett rasande tempo och i ofantliga mängder. Efter många turer med olika byråkrater i Kemikalie-inspektionen och Naturvårdsverket lyckades landshövdingen i X-län Barbro Holmberg på ett förtjänstfullt sätt skrapa ihop mer pengar för att köpa mer bekämpnings-bakterier, BTI från USA i sista minuten. Hon har även kört över sina egna miljöjägare hos X-Länstyrelsen i denna fråga under våren 2009, bra jobbat! Strongt gjort !

För att möta de höga flödena uppströms har Dalälven nu sänkts med cirka två dm mellan Söderfors och Gysinge. Denna sänkning kan då "svälja" översvämningsvattnet från Säter och övriga Dalarna som nu är hotande och högaktuellt.

Gammelgäddan ska testa fisket i Finska viken några dagar så gösarna i älven kan därför simma lugnt.

söndag 21 juni 2009

Bredband överallt - Ice.net

Sitter här vid älven fem mil från närmaste större stad och surfar på internet för en blygsam slant per månad. Vi kan ta med utrustningen till fjällen på vintern och surfa lika bra därifrån. Många kommuner lägger ner stora belopp på att schakta ner fiberkabel i glesbygd för att få ett snabbt internet. För den enskilde har anslutningsavgiften då blivit hög. Om Staten och Kommunerna satsade pengar på den trådlösa CDMA450-tekniken i stället skulle stora belopp kunna sparas in. Normala hastigheter är; ned 0,4-1,5 Mbit/s och upp 0,2-1 Mbit/s. Med en riktantenn mot lämpligaste sändarmast märker man ingen större skillnad mellan Ice.net på landet och Telia Adsl i stan. (Nära 3 ner och 1,4 upp.) Tekniken fungerar direkt, när man på ett enkelt sätt monterat ihop utrustningen. Glöm inte att slå på On-knappen på Gateway-modemet.

tisdag 16 juni 2009

Tidigblommande rosor
Här ses
en av de
milsvida
fjärdar
som
gömmer
gösar och
gammel-
gäddor.

tisdag 9 juni 2009

Dalälven


Här en av
många grenar
av älven som
finns i området.

Rök-ridåer

Vattenfall lägger ut kol-rökridåer kring hur mycket man satsar på alternativ energi. Josefsson brukar ofta slå sig för bröstet och visa hur Vattenfall gör stora nysatsningar på alternativ energi, t ex vindkraft, men så är det inte. Det är i jämförelsen en droppe i havet i förhållande till den kolkraft man köpt upp.

Nu har äntligen kunniga journalister i DN börjat intressera sig för den felaktiga informationen. Vattenfall har köpt på sig massor av nordtysk och holländsk koleldning.

Se artikel i DN 9 juni

http://www.dn.se/ekonomi/vattenfalls-miljobluff-1.887331

Man skriver bl a om att Vattenfall fått högsta priset som världens värsta hycklare.

" I veckan fick det statligt ägda energibolaget en neslig utmärkelse när det utsågs till världens värsta hycklare i det internationella Climate Greenwash Awards 2009. Enligt nomineringen är anledningen Vattenfalls förmåga att framställa sig självt som ett föredöme i miljösammanhang trots att man samtidigt fortsätter som vanligt med att använda kolkraft, kärnkraft och pseudolösningar. Vattenfall placerade sig före oljebolagen BP och Shell. "

lördag 6 juni 2009

Limes Norrlandicus

Surfar fram mellan gäddvassar, havsörn, fiskgjuse och storlom. Dalälvens milsvida fjärdar och hundratals öar och holmar ger lugn och ro åt människor, fåglar och djurliv. Just på nationaldagen den 6 juni har vi fått vinterkänning med endast cirka +10 grader varmt. Maj månad har som vanligt rusat förbi alldeles för fort. I morgon måste vi rösta i EU-valet om vi inte redan gjort det.

Nationaldagen

Vad kan vara mera svenskt än älven där gammelgäddorna trivs. Naturligtvis är det Dalälven som är en av de mest kända älvarna i Sverige. Här går gränsen för ekar och hassel. Nu blommar Acicularis och pimpinellrosorna med den vita, fyllda Plenan i spetsen.