tisdag 11 augusti 2009

Fortsatt tappning förbi kraftverken 9 aug

Fjällvattnet från Norge forsar mot Kågbo i Gävleborgs län
och därefter vidare norrut mot Uppland igen. Synd att
släppa förbi så mycket kraft när Tyskland skulle kunna
få lite tillskott av vattenkraft i stället för sin kolkraft.


torsdag 6 augusti 2009

Tack till myggjägarna 2009

Tack till myggjägarna Martina Schäfer och Jan Lundström.

Under hela 2000-talet har Jan och Martina varit engagerade i att hejda myggen i Nedre Dalälvens vilda vatten. De har ofta stött på diverse osynliga hinder hos olika myndigheter. Dessa hinder, jantelagar mm, har ofta varit mer svårforcerade än myggorna själva. Men Jan och Martina har aldrig givit upp.

År 2009 blev slutet gott i sista minuten så att bakterierna kunde spridas över ett cirka 40 milj m2 stort område. Både landshövding Barbro Holmberg i X-län och miljöminister Andreas Carlgren
kan ta åt sig delar av äran för snabba beslut om mer pengar under juli månad. Ett personligt besök vid Färnebofjärden brukar ofta öka förståelsen för att åtgärder behöver sättas in.

Myggbeteende
När det har regnat kraftigt så att det står vatten i lågmarker som myrar, åkermark, diken osv kläcks översvämningsmyggen ofelbart inom två-tre veckor efter att det blivit soligare väder igen.

Det är inte de vanliga större vårmyggorna det handlar om utan mindre mygg som närmast kan liknas vid smygande minibombplan, typ Stealthbombare. Så snart dom kläckts i vattnet och övergått i insektsform har dom endast ett mål framför sina ögon. Det är att tanka blod.

Den allra vanligaste stickmyggsorten vid översvämningar heter Aedes sticticus. Ett antal kusiner finns också.

Myggprojekt på internet:

http://www.mygg.se/default.asp?PageId=257

Se smygande plan här under !


Smygbombare