onsdag 18 november 2009

Carl B Hamilton ... kärnkraftskramare !

Kan Carl B räkna plus och minus och läsa Sverigekartan?

Europa byter till energisnåla lampor.
Europa (EU) kommer nu successivt att förbjuda den gamla sortens glödlampor. Europa byter nu till LED-lampor. Dessa lampor som man nu enklast ser i nya VW-bilar gör endast av med 1/50-del av den energi som de svagaste 15 W kronljusen gör eller 1/5-del – 1/10-del av det som de moderna lys- rörslamporna förbrukar. Normala värden för 10 st LED-lampor är 3-10 W beroende på ljusstyrkan. Lamporna finns redan i Sverige och kan bland annat köpas hos Ledteknik. IKEA och Jula har också varit föregångare inom LED-tekniken för sina lampor

Bioenergi för elström och fjärrvärme.
Bioenergieldade kraftvärmeverk har byggts ut i rask takt under 2000-talet. Numera ser man jättehögar av skogsavfall efter i stort sett varje skogsavverkning. Dessa högar blir efter flisning energi i de mycket effektiva kraftvärmeverken ... ofta med en verkningsgrad över 85%.
Bensinbilar liksom kärnkraftverk har verkningsgrader på cirka 30%. Bioenergin omvandlas i kraftvärmeverken till ungefär 1/3-del elström och 2/3 fjärrvärme. Fjärrvärmen som är kylvattnet vid elproduktionen i ett kraftvärmeverk ersätter nu i stor skala den mycket dyra eluppvärmningen av bland annat bostäder. Man värmer helt enkelt bostäderna med skogsavfall i stället för med effektiv men dyr elström. Många villaägare sitter nu fast med mycket höga elräkningar som en present från 1960 och 1970-talet då elströmmen från nybyggda kärnkraftverk subventionerades med billig vattenkraft.

Värmepumpar
Under de senaste 20 åren har användningen av värmepumpar för uppvärmning ökat i mycket rask takt. Jämfört med direktel är värme- pumparna mycket effektiva. Om det går åt 100 % elström vid direktelvärme går det endast åt 25-30 % elström med värmepumpar.

Sverige är ett stort land för vindkraft.

Alla som har en Sverige-karta och kan läsa den ser att det finns oändliga bergsområden från Värmland-Dalarna-Gävleborg och norrut mot Kiruna. Här finns ett och annat skyddsvärt naturområde men ändå ofantliga arealer att bygga vindkraft på. Det här förstår inte folk som endast rör sig kring Kungsholmen. Många nya vindkraftbolag låter oss köpa andelar i vindkraftverk och markägarna får en skälig ersättning för intrånget. Danmark och Tyskland bygger ut stora andelar vindkraft av sin el- produktion trots att dom inte alls har lika stora arealer ödemark som Sverige har.
Det går mycket bra för den danske vindkrafttillverkaren Vestas. Hela världen är deras marknad. I stället för att satsa på modern teknik köper Vattenfall upp tyskarnas och danskarnas gammelmodiga kärnkrafts- och kolkraftverk. Die dummen Schweden !

ABB kan numera föra över stora elströmsmängder 100-tals mil utan förluster från ödemark till förbrukare. Tillverkningen av denna lik- strömskabel sker bland annat i Ludvika. En stor del av SKFś produktion är stora kullager till vindkraftverk.

Citygroup avråder finansiärer från att satsa på kärnkraft.

Det finns ingen möjlighet att få lönsamhet för nybyggd kärnkraft säger banken Citygroups analys-avdelning. Banken skulle aldrig rekommendera någon privat finansiär att investera i kärnkraft.

Länk till artikeln om Citygroup i ingenjörstidningen Ny, Teknik hösten 2009


Det har hänt mycket sedan Knoll och Tott och Tamm regerade på 80-talet. Bland annat har det gått utför med matteundervisningen. Ska vi bygga kärnkraft utan lönsamhetskalkyler som Jan Björklund föreslår är vi alla lurade igen. Men som skolminister borde han kunna få hjälp med matematiken. Mot bakgrund av detta är det förvånansvärt att Carl B Hamilton och Jan Björklund båda FP har bortsett från de mycket höga kostnaderna i kärnkraftskalkylerna och tydligen skolkat från geografilektionerna.

Goda liberaler borde ha ett öppet sinnelag och inte okritiskt stödja unkna dumheter från förr utan att kunna räkna och tänka självständigt och kunna förstå sig på Sverigekartor. Hur länge ska Hamilton få sprida sina irrläror innan han blir motsagd ? och varför kedjar han sig fast vid den ålderdomliga kärnkraftstekniken utan att vilja lära sig av den nya, mycket positiva utveckling som skett under de senaste 30 åren ??